Produkt portfolio Norge

NORGE

Servier producerede 911 millioner medicinæsker i 2015.

 På produktionsstedet i Gidy ved Orléans har SERVIER Europas største produktion af medicin til kliniske studier.