Produkt portfolio Norge

NORGE

100 millioner patienter behandles dagligt med Serviers medicin og generika

 På produktionsstedet i Gidy ved Orléans har SERVIER Europas største produktion af medicin til kliniske studier.

 

  • Lonsurf 15 mg / 6.14 mg
    Lonsurf 20 mg / 8.19 mg

    (Trifluridin / tipiracil)

    Link to SPC: www.felleskatalogen.no